Om oss


I 2008 hadde vi som står bak Aristoteles Eiendom AS en drøm om å etablere et tverrfaglig medisinsk senter der både skolemedisinere og alternative terapeuter kunne samarbeide til det beste for pasientene. Det fikk vi til og resultatet er Trondhjem Medisinske Senter som ligger i Vår Frue gate 2A.
I tillegg har vi både en avdeling på Skovgård i Jakobslivegen 1 og i Fjordgata 10 ved Lusparken.

Neste drøm var å skape en utleievirksomhet der det er trygt og godt å bo og leietakeren føler seg sett og ivaretatt.
Mange flytter for første gang hjemmefra og gjerne fra en annen kant av landet for å studere i Trondheim og da er dette viktige kriterier. Vi vil gjerne skape et alternativ der
det skal være forbundet med fordeler og gode opplevelser å bo i en av Aristoteles Eiendom sine leiligheter og hybler, enten du er student, enslig eller har en liten familie.

 

En av de mer synlige fruktene av vår nye drøm er et nært samarbeid med Blindeforbundet om prosjektet iCare som vi er med og støtter. På verdensbasis er om lag 32 millioner mennesker unødvendig blinde av grå stær. Blant dem dessverre mange unge. I fattige land, uten noe offentlig sikkerhetsnett, er det å miste synet det samme som å miste muligheten til å ta utdannelse, jobbe og det å kunne forsørge seg selv og sin familie. Man er dømt til et liv i fattigdom. Med en enkel operasjon kan disse menneskene få synet tilbake, og dermed muligheten til utdanning og arbeid. Aristoteles Eiendom leier ut bolig til et stort antall studenter, og gjennom vårt daglige virke er vi tett på denne gruppen. Det minner oss om hvor heldige vi er i Norge, hvor muligheten for å ta en utdannelse er for alle. Derfor gir vi to øyeoperasjoner, og synet tilbake til to mennesker, for hver nye ettårskontrakt vi tegner med våre leietakere.
Linker:     https://www.blindeforbundet.no/icare/om-icare          https://www.youtube.com/watch?v=iZWcqwt35MI&list=PLEOYTxhR4kViRFf_7iILRNvdVw_vWZPGQ 

 


Vårt kontor ligger i Vår Frue gate 2A og der treffer du alltid en av våre blide medarbeidere på hverdager mellom kl. 09.00-16.00.
Du kan også gjerne ringe og avtale tid med oss.

 


Styreleder                  Carl Reidar Solvang   mob 909 52 436    
carl@aristoteles-eiendom.no

Utleieansarlig         Gøril Barreth                 mob 900 94 518     gorilbarreth@hotmail.com